Αλλαγή Ονόματος / Χρήσης

Για εσάς που θέλετε να πάρετε το ρεύμα στο όνομά σας ή να αλλάξετε τη χρήση στο ακίνητό σας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (για ιδιώτη ή αντίστοιχα του νόμιμου εκπροσώπου για εταιρεία).
  • Γνωστοποίηση ΑΦΜ & Αριθμού Παροχής
  • Για αλλαγή χρήσης θα χρειαστείτε επιπλέον βεβαίωση  τετραγωνικών μέτρων (m2) από τον οικείο Δήμο, που να αναφέρει τη χρήση και τα τετραγωνικά μέτρα (m2) του ακινήτου σας

Βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για επιπλέον δικαιολογητικά :

  • Για φυσικό πρόσωπο, εδώ
  • Για νομικό πρόσωπο, εδώ
  • Για κοινόχρηστους χώρους, εδώ

Για αναλυτικές πληροφορίες για τα δικαιολογητικά φυσικού ή/και νομικού προσώπου/εταιρείας  πατήστε εδώ.

Νέο Ραντεβού