Επανηλεκτροδότηση

Για εσάς που θέλετε να πάρετε ρεύμα σε ακίνητο, που προσωρινά δεν ηλεκτροδοτείται.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (για ιδιώτη ή αντίστοιχα του νόμιμου εκπροσώπου για εταιρεία).
  • Γνωστοποίηση ΑΦΜ & Αριθμού Παροχής

Βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για επιπλέον δικαιολογητικά :

  • Για φυσικό πρόσωπο, εδώ
  • Για νομικό πρόσωπο, εδώ
  • Για κοινόχρηστους χώρους, εδώ

Στην περίπτωση που στο ακίνητο δεν υπάρχει ρεύμα, λόγω αίτησης διακοπής από προηγούμενο χρήστη, για να ολοκληρωθεί η επανηλεκτροδότησή του, θα πρέπει πρώτα να προσκομιστεί η ΥΔΕ (πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου) στον ΔΕΔΔΗΕ, εφόσον αυτή έχει λήξει. Για να πληροφορηθείτε για την ημερομηνία λήξης της ΥΔΕ μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr.

Νέο Ραντεβού