Αρχική ηλεκτροδότηση

Για εσάς που θέλετε να πάρετε ρεύμα στο ακίνητό σας για πρώτη φορά.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (για ιδιώτη ή αντίστοιχα του νόμιμου εκπροσώπου για εταιρεία).
  • Γνωστοποίηση ΑΦΜ.
  • Αντίγραφο Σύμβασης Σύνδεσης με ΔΕΔΔΗΕ.
  • Βεβαίωση τετραγωνικών μέτρων (m2) από το Δήμο.

Για αναλυτικές πληροφορίες για τυχόν επιπλέον δικαιολογητικά φυσικού ή/και νομικού προσώπου/εταιρείας  πατήστε εδώ.

Νέο Ραντεβού