Αλλαγή Προμηθευτή

Για εσάς που θέλετε να αλλάξετε Πάροχο και επιλέγετε τη ΔΕΗ.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Σε περίπτωση που κλείσετε ραντεβού για τη συγκεκριμένη υπηρεσία στο κατάστημά μας, θα πρέπει να έχετε μαζί σας τα παρακάτω έγγραφα :

  • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (για ιδιώτη ή αντίστοιχα του νόμιμου εκπροσώπου για εταιρεία).
  • Γνωστοποίηση ΑΦΜ & Αριθμού Παροχής
  • Τελευταίος Λογαριασμός ρεύματος στον τωρινό Προμηθευτή με αποδεικτικό εξόφλησης ή ρύθμισης (είναι υποχρεωτικός, όταν παραμένει ο ίδιος πελάτης από τον προηγούμενο Προμηθευτή).
  • Την ένδειξη/τις ενδείξεις του μετρητή.

Βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για επιπλέον δικαιολογητικά :

  • Για φυσικό πρόσωπο, εδώ
  • Για νομικό πρόσωπο, εδώ
  • Για κοινόχρηστους χώρους, εδώ

Νέο Ραντεβού